Disclaimer

Aansprakelijkheid inhoud

Werkkeuzewijzer streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Werkkeuzewijzer en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Werkkeuzewijzer besteedt zorg en aandacht aan de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. Werkkeuzewijzer kan echter niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Werkkeuzewijzer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie te verspreiden zonder bronvermelding.

Privacy

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van de bezoeker van deze site wordt door Werkkeuzewijzer behandeld volgens de regels van de privacywetgeving. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt als je deze uit vrije wil verstrekt aan Werkkeuzewijzer. Werkkeuzewijzer verzamelt geen enkel persoonlijk gegeven van een individu en zullen deze nooit doorgeven aan derden. Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: elke informatie die de identificatie mogelijk maakt van de bezoeker van de site, zoals naam, adres en telefoonnummer.

Werkkeuzewijzer verzamelt enkel die persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om op maat gesneden informatie te verstrekken.

Vragen over privacy

Heb je vragen over jouw rechten, privacy informatie of over hoe wij omgaan met jouw privacy in het algemeen? Wil je inzage in de manier waarop jouw gegevens zijn vastgelegd? Of vind je dat er niet juist met jouw gegevens is omgegaan?

Neem dan contact op met:
Werkkeuzewijzer.nl
info@werkkeuzewijzer.nl